GALA PEREŁ 2019, ZAMEK KRÓLEWSKICopyright: www.RafalNowak.com 0048 601408155 raffoto@wp.pl
Podoba Ci się to zdjęcie? Podziel się z innymi, używając opcji „Udostępnij!”. / Do you like this picture? Share it with others, using the „Share” option.

Copyright: www.RafalNowak.com 0048 601408155 raffoto@wp.pl
Podoba Ci się to zdjęcie? Podziel się z innymi, używając opcji „Udostępnij!”. / Do you like this picture? Share it with others, using the „Share” option.

Copyright: www.RafalNowak.com 0048 601408155 raffoto@wp.pl
Podoba Ci się to zdjęcie? Podziel się z innymi, używając opcji „Udostępnij!”. / Do you like this picture? Share it with others, using the „Share” option.

GALA PEREŁ POLSKIEJ GOSPODARKI 2019

11 grudnia 2018 na Zamku Królewskim w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XVI edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki – obiektywnego pozycjonowania polskich przedsiębiorstw.

Organizatorem uroczystości jest redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market”, który już od 1996 roku na swoich łamach promuje polską gospodarkę, naukę i kulturę na całym świecie.

W roku 2002 pani Krystyna Woźniak-Trzosek, redaktor naczelna „Polish Market”, zainicjowała trwającą do dziś współpracę „Polish Market” z naukowcami, której efektem są stałe badania nad kondycją polskich przedsiębiorstw, publikowane w postaci corocznego Rankingu oraz Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Każdego roku podczas uroczystości wręczane są statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii. Watro podkreślić, że udział w Rankingu nie wiąże się z żadnymi kosztami, co potwierdza wyjątkowy i rzetelny charakter rankingu. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże

powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Opracowany przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie algorytm szereguje przedsiębiorstwa posługując się międzynarodowymi wskaźnikami audytorskim. Ogłoszenie wyników rankingu jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju i co roku gromadzi elity środowisk politycznych, biznesowych, naukowych oraz przedstawicieli świata kultury.

Oprócz ogłoszenia wyników Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, podczas Gali już po raz trzynasty zostały wręczone Perły Honorowe wybitnym przedstawicielom w kategoriach: gospodarka, kultura, nauka, krzewienie wartości patriotycznych oraz krzewienie wartości społecznych. W ten sposób, co roku nagradzane są niekwestionowane autorytety w tych dziedzinach, a laureaci osobiście odbierają wyróżnienie podczas Gali. Podczas wydarzenia przyznane zostały również nagrody Progress- Perły Innowacji dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, instytutów naukowych oraz osobistości ze świata nauki.

Patronatu honorowego nad Galą udzielili: Marszałek Senatu – Stanisław Karczewski, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Ardanowski, Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Szmidt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Z okazji obchodów Roku Niepodległości w wykonaniu Joli i Włodka Pawlika (jedynego Polaka laureata nagrody Grammy) odbył się koncert poświęcony twórczości wybitnego twórcy – Stanisława Moniuszki. Warto przypomnieć, że zbliżający się rok 2019 został oficjalnie ogłoszony rokiem tego artysty.

LISTA LAUREATÓW  XVI Edycja Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki

 Duże Perły:

1 miejsce – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

2 miejsce – Petrax Trade S.A.

3 miejsce – AC S.A.

Wielkie Perły:

1 miejsce – Anwil S.A.

2 miejsce – Grupa Budimex

3 miejsce – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Perły Sektora Finansowego:

1 miejsce – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

2 miejsce – MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

3 miejsce –Bank Gospodarstwa Krajowego

 Nagrody Progress – Perły Innowacji

Przedsiębiorstwo:

Ankol Sp. z o.o.

Energa S.A.

NOVOMATIC Technologies Poland S.A.

Jednostka Naukowa:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Perły Honorowe

 Gospodarka

Zbigniew Inglot – Prezes Zarządu Inglot Sp. z o.o.

Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A.

Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

Mirosław Bobrzyński i Roman Trzaskalik – Euro-Centrum S.A.

Nauka

Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Janusz Janeczek – Kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląski w Katowicach

Kultura

Janusz Wawrowski – skrzypek

Katarzyna Gaertner – kompozytorka

Jolanta Pszczółkowska-Pawlik – pianistka i producent muzyczny

Krzewienie Wartości Społecznych

Anna Dymna

Krzewienie Wartości Patriotycznych

Fundacja Dorastaj z Nami

Sport

Alicja Jeromin – lekkoatletka, multimedalistka Igrzysk Paraolimpijskich

 

Podczas uroczystej Gali Pereł  Cechowi Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości w Warszawie wręczono wyróżnienie przyznane  przez Kapitułę POLISH MARKET; Za krzewienie tradycji rzemiosła, wartości patriotycznych, etosu pracy i kształcenie młodego pokolenia „. Nagroda ta  nawiązująca  do rocznicy 100 – lecia Niepodległości Polski,  dowodzi że doceniane są wartości  wyznawane przez  Cech  i rzemiosło polskie, najstarszą strukturę społeczno- zawodową Polski, która stała na straży naszej polskości, tożsamości narodowej, lokalnej i zawodowej.  Poniżej fotograficzny zapis uroczystości Gali. ( Zdjęcia autorstwa ; Łukasz Giersz i Rafał Nowak).

Kancelaria Top Management od 2015 roku na stałe obsługuje Cech Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości.  www.domcechowy.pl