Usługi w ramach postępowania upadłościowegoJ.W.Goethe; „Potykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.”

 

  • Doradztwo w zakresie wyboru restrukturyzacji bądź upadłości likwidacyjnej,
  • Sporządzanie wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • Stała pomoc wierzycielom podmiotu upadłego w każdej fazie postępowania,
  • Współpraca z dłużnikiem (upadłym) w wykonywaniu obowiązków wynikających z zasad postępowania upadłościowego i ochrona jego słusznych interesów,
  • Współpraca z syndykami, nadzorcami we wszystkich czynnościach związanych z postępowaniem upadłościowym.