Zakładanie firm i zarządzanie przedsiębiorstwemDavid Ogilvy; „ Każdy dureń może ubić interes ale potrzeba geniuszu, wiedzy, doświadczenia i wytrwałości aby stworzyć markę”.

 

Wsparcie przy organizacji przedsiębiorstwa;

 • Zakładanie podmiotów gospodarczych , łączenie, dzielenie, przekształcanie,
 • Wybór formy prawnej działalności gospodarczej, prowadzenie przekształceń formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • Tworzenie efektywnej organizacji dostosowanej do osiągnięcia celów firmy,
 • Opracowywanie regulacji wewnętrznych w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, instrukcji zaopatrzeniowo- magazynowych, użytkowania samochodów służbowych, telefonów, planu kont oraz polityki finansowej i innych,

Usługi w ramach zarządzania operacyjnego;

 • Wyznaczanie strategii i firm wraz z procesem organizacji wdrożenia i kontroli poprzedzonej dokonaną analizą i oceną przedsiębiorstwa,
 • Doradztwo prawne,dochodzenie należności, mediacje w sporach,
 • Zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych,
 • Doradztwo podatkowe, finansowe i rachunkowe,
 • Sporządzanie analiz finansowych , sprawozdań finansowych, prowadzenie rachunkowości,
 • Konsultacje inwestycyjne,
 • Przygotowywanie wniosków i dokumentacji przetargowej w wg ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Opracowywanie umów i kontraktów, udział w negocjacjach,
 • Sporządzanie wyceny przedsiębiorstwa, nieruchomości i innych składników majątkowych dla sprzedaży, aportu, przekształceń własnościowych,
 • Kojarzenie biznesów z zagranicznymi podmiotami
 • Prowadzenie procesów likwidacyjnych Firm.

Budowa strategii

 • Tworzenie modeli i struktur organizacyjnych umożliwiających sprawną realizację celów i strategii,
 • Projektowanie modeli finansowych dla firm umożliwiających efektywne zarządzanie finansami,
 • Organizacja procesów wdrażania strategii,

Pozyskiwanie funduszy Europejskich

 • Ocena potrzeb firmy pod kątem możliwości i dostosowania odpowiedniego funduszu,
 • Prowadzenie procesów w pozyskiwaniu dotacji unijnych,
 • Przygotowywanie wniosków,