Opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie realizacji programów rozwojowychDominick Coniguliaro; „Jeśli chcesz osiągnąć to czego nigdy nie miałeś , musisz robić to czego nigdy dotąd nie robiłeś”.

  • Sporządzanie propozycji kierunków prorozwojowych opartych o szczegółową analizę wewnętrzną firmy, analizę rynku i możliwości finansowe,
  • Dokonanie wyboru optymalnego rozwiązania biznesowego umożliwiającego rozwój firmy,
  • Przygotowywanie odpowiedniego biznes planu do wybranego rozwiązania,
  • Współpraca przy pozyskaniu finansowania na rozwój firmy,
  • Koordynowanie realizacji zadań prorozwojowych.