Zarządzanie projektamiMotto; „Projekty dzielą się na genialne i… zrealizowane, zarządzanie nimi to sztuka osiągnięcia zamierzonego celu.”

 

  • Szczegółowe określenie przedmiotu projektu i jego celu,
  • Konstruowanie uzasadnienia biznesowego,
  • Opracowanie studium możliwości i wykonania,
  • Wskazanie ryzyk, zagrożeń, słabych stron , „wąskich gardeł”
  • Sporządzenie budżetu i określenie zasad zarządzania budżetem,
  • Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu.