Postępowania naprawcze Firm oraz układy z wierzycielamiPeter Druckner; „ Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”

Postępowania restrukturyzacyjne firm;

 • Postępowanie sanacyjne poprzedzone określeniem trafnej diagnozy, opartej na drobiazgowej analizie firmy w tym w szczególności:
 • struktury kosztów, ocena płynności,
 • oceny struktury zobowiązań i należności,
 • rentowności firmy i jej sfer działalności,
 • zarządzania zasobami, struktury majątku,
 • zasad zarządzania finansami,
 • zawartych umów z odbiorcami i dostawcami,
 • analizy otoczenia, konkurencji,
 • Postawienie diagnozy
 • wskazanie źródeł kryzysu firmy,
 • ustalenie wniosków z oceny firmy i jej finansów,
 • ustalenie instrumentów bieżącej kontrolo kosztów
 • Określenie wariantów naprawczych
 • wskazanie możliwych rozwiązań naprawczych ich zalet i zagrożeń,
 • określenie ewentualnych następstw,
 • ustalenie niezbędnych zadań, czynności, środków i źródeł finansowania,
 • Ustalenie działań wobec wierzycieli
 • opracowanie programu restrukturyzacji zobowiązań,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • negocjacje z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia lub konsolidacji kredytów,
 • zawarcie pozasądowego układu z wierzycielami,
 • Wdrożenie postępowania i nadzór nad jego realizacją (działania zależne od wariantu naprawczego) w tym;
 • ustalanie harmonogramu działań i trybu organizacji firmy na czas działań naprawczych,
 • prowadzenie działań na rzecz pozyskania alternatywnych źródeł finansowania,

 

Uwaga: Kancelaria realizuje cały przedstawiony pakiet usług postępowania naprawczego lub określone przez klienta etapy.