Postępowanie restrukturyzacyjne wg. ustawy Prawo restrukturyzacyjneHenry Ford; „Nie szukaj winnych , szukaj rozwiązania”

 

  • Ocena zasadności przesłanek stanowiących podstawę otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Opracowanie oświadczeń i dokumentów do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Przygotowanie układu z wierzycielami, poprzedzone analizą stanu finansowego Firmy i prognozowanymi efektami zawarcia układu oraz negocjacjami z wierzycielami,
  • Prowadzenie negocjacji i ustaleń z wierzycielami,
  • Opracowanie propozycji układu z wierzycielami i wsparcie w postępowaniu układowym,
  • Przygotowanie działań sanacyjnych,
  • Opracowywanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz planu restrukturyzacyjnego, zgodnego z treścią uregulowań zawartych w Rozdziale 3 Prawa restrukturyzacyjnego ,
  • Współpraca  z doradcami restrukturyzacyjnymi (nadzorcami układu, nadzorcami sądowymi, zarządcami) w każdej z kategorii postępowania restrukturyzacyjnego i na każdym etapie,
  • Wsparcie dłużników i wierzycieli przy realizacji działań objętych  prowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.