PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKIWydawca Rynek Polski Spółka z o.o. i jej sztandarowy produkt, anglojęzyczny miesięcznik POLISH MARKET  od 1996r. z niezwykłą konsekwencją realizuje misję promowania Polski, budowania jej pozytywnego wizerunku zagranicą. Magazyn jest obecny w 49 krajach na świecie, współpracuje z najważniejszymi w kraju urzędami państwowymi oraz instytucjami publicznymi w celu działania na rzecz dobra wspólnego – podnoszenia prestiżu naszego kraju na rynkach międzynarodowych. POLISH MARKET wspierał najważniejsze działania polskiego rządu na rzecz promocji Polski. Opracował wiele wydań specjalnych m.in. związanych z promocją kraju w tak przełomowych momentach naszej historii jak: przygotowanie Aktu Ratyfikującego wejście Polski do NATO w marcu 1999 roku, jak finał negocjacji akcesyjnych w Kopenhadze i podpisanie dokumentów akcesyjnych w Atenach. POLISH MARKET promował Polskę na wszystkich światowych wystawach EXPO od 1998 roku od Lizbony po Szanghaj. Redakcja PM brała też bezpośrednio udział w Światowych Konferencjach Ochrony Klimatu w Poznaniu i Kopenhadze.
PM towarzyszył najważniejszym polskim misjom gospodarczym, oficjalnym polskim ekspozycjom narodowym na targach tej rangi co, MIDEM, Grune Woche, MIPIM, Vienna Real Esteta i wielu innych. Jest organizatorem wielu prestiżowych konkursów.

Od 11 lat POLISH MARKET organizuje wspólnie z naukowcami i czołowymi ekonomistami coroczny ranking pn. Perły Polskiej Gospodarki, którego finałem jest coroczna uroczysta Gala Pereł Polskiej Gospodarki, która odbywa się na Zamku Królewskim lub w Operze Narodowej . Ranking jest uznawany za prestiżowy i wiarygodnie oceniający polskie przedsiębiorstwa. Patronat nad Rankingiem pełnią zwyczajowo Minister Gospodarki i Prezes Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczny ranking rozpoczyna się w sierpniu a Gala odbędzie się 7 listopada 2015r.