admin

PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKI

Wydawca Rynek Polski Spółka z o.o. i jej sztandarowy produkt, anglojęzyczny miesięcznik POLISH MARKET  od 1996r. z niezwykłą konsekwencją realizuje misję promowania Polski, budowania jej pozytywnego wizerunku zagranicą. Magazyn jest obecny w 49 krajach na świecie, współpracuje z najważniejszymi w kraju urzędami państwowymi oraz instytucjami publicznymi w celu działania na rzecz dobra wspólnego – podnoszenia prestiżu naszego kraju na rynkach międzynarodowych. POLISH MARKET wspierał najważniejsze działania polskiego rządu na rzecz promocji Polski. Opracował wiele wydań specjalnych m.in. związanych z promocją kraju w tak prze […]